Redis Nedir

Daha önceki yazıda Windows üzerinde Redis kurulumunu anlatmıştık ve o yazımızda bahsettiğimiz gibi bu yazımızda StackExchange.Redis kullanarak bir .Net Client projesi geliştireceğiz. Öncelikle pc nizde Redis'in çalıştığından emin olun. Bunun için aşağıdaki gibi bir deneme yapabilirsiniz. 

Redis çalışıp çalışmadığına dair kontrol için redis-cli.exe'yi çalıştıralım ve aşağıdaki resimde olduğu gibi bir key-value tanımlayalım ve sonrasında get set işlemi yapalım

Eğer Redis Server sorunsuz bir şekilde çalışıyorsa projemizi oluşturmaya başlayalım. Öncelikle VS'da bir adet RedisDotNetClientSample isminde bir ConsoleApplication oluşturalım.

StackExchange.Redis Kurulum

Daha sonra projemize Nuget Package Manager Console üzerinden StackExchange.Redis package'ı indirip kuralım.

PM > Install-Package StackExchange.Redis

Connection

StackExchange.Redis ile uğraşıyosanız herhalde en çok dikkat etmeniz gereken class ConnectionMultiplexer. ConnectionMultiplexer Redis Server'a bağlanmanızı sağlayacak olan sınıftır ve instance yönetimi Singleton olarak yapılması önerilir. Çünkü ConnectionMultiplexer fully thread-safe dir ve her bir işlem için tekrar tekrar instance oluşturmamız gerekir. Kurulum işlemi sorunsuz tamamlandıktan sonra aşağıdaki gibi RedisConnectionFactory adında bir class oluşturalım.

  public class RedisConnectionFactory
  {
    static RedisConnectionFactory()
    {
      lazyConnection = new Lazy<ConnectionMultiplexer>(() =>
      {
        return ConnectionMultiplexer.Connect("localhost:6379");//redis server conn string bilgisi, web config'den almak daha doğru ancak şimdilik buraya yazdık
      });
    }

    private static Lazy<ConnectionMultiplexer> lazyConnection;

    public static ConnectionMultiplexer Connection => lazyConnection.Value;

    public static void DisposeConnection()
    {
      if (lazyConnection.Value.IsConnected)
        lazyConnection.Value.Dispose();
    }
  }

Generic ICache Interface

Connection kısmını hallettik şimdi ise Cache tarafını yazalım. Bir tane aşağıdaki gibi ICache interface'i tanımlayalım.

  public interface ICache : IDisposable
  {
    T Get<T>(string key);

    void Set<T>(string key, T obj, DateTime expireDate);

    void Delete(string key);

    bool Exists(string key);
  }

RedisCache Class'ı

Şimdi ise ICache interface'ini implement etmiş RedisCache class'ımızı oluşturalım. Bu class içerisinde tanımlı fonksiyonları kullanarak string objelerimizi json formatında string olarak Redis'e atıyor olacağız.

  public class RedisCache : ICache
  {
    private readonly IDatabase _redisDb;

    //Connection bilgisi initialize anında alınıyor
    public RedisCache()
    {
      _redisDb = RedisConnectionFactory.Connection.GetDatabase();
    }

    //Redis'e json formatında set işlemi yapılan metot
    public void Set<T>(string key, T objectToCache, DateTime expireDate)
    {
      var expireTimeSpan = expireDate.Subtract(DateTime.Now);

      _redisDb.StringSet(key, SerializerHelper.Serialize(objectToCache), expireTimeSpan);
    }

    //Redis te var olan key'e karşılık gelen value'yu alıp deserialize ettikten sonra return eden metot
    public T Get<T>(string key)
    {
      var redisObject = _redisDb.StringGet(key);

      return redisObject.HasValue ? SerializerHelper.Deserialize<T>(redisObject) : Activator.CreateInstance<T>();
    }

    //Redis te var olan key-value değerlerini silen metot
    public void Delete(string key)
    {
      _redisDb.KeyDelete(key);
    }

    //Gönderilen key parametresine göre redis'te bu key var mı yok mu bilgisini return eden metot
    public bool Exists(string key)
    {
      return _redisDb.KeyExists(key);
    }

    //Redis bağlantısını Dispose eden metot
    public void Dispose()
    {
      RedisConnectionFactory.Connection.Dispose();
    }
  }

Projemizin Redis bağlantı adımları ve set ve get işlemlerini yapan kısımları hazır. Şimdi ise yazdığımız kodları test etme adımı var. 

Örnek bir obje tanımlayıp bu objeyi redis'e atıyor olalım. Bunun için aşağıdaki gibi User adında bir class'ımız olsun.

  public class User
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public string Email { get; set; }
  }

Program.cs içerisinde aşağıdaki gibi Redis içerisine bir adet User objesi oluşturup get&set işlemi yapalım.

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ICache redisCache = new RedisCache();

      var userToBeCached = new User
      {
        Id = 1,
        Email = "canertosuner@gmail.com",
        FirstName = "Caner",
        LastName = "Tosuner"
      };
      var key1 = "caner_key1";

      redisCache.Set(key1, userToBeCached, DateTime.Now.AddMinutes(30));//30 dakikalığına objemizi redis'e atıyoruz

      if (redisCache.Exists(key1))
      {
        var userRedisResponse = redisCache.Get<User>(key1);
      }
    }
  }

Projenizi çalıştırdıktan sonra aşağıdaki görselde olduğu gibi Redis'e atmış olduğumuz objeyi tekrar get işlemini yaptığımızda userRedisResponse değişkenine atanan değerleri görüyoruz.

 

Bu yazı C# ile Redis Cache ve StackExchange.Redis nasıl entegre edilip kullanılır basitçe özetlemekte. Tabiki Redis ile ilgili konuşulacak çok daha fazla konu var ancak elimden geldiğince basit bir şekilde redis client uygulaması geliştirdik.Bazı önemli linkleri aşağıda paylaşıyorum. Redis ile ilgili önemli gelişmeleri bu siteler üzerinden takip edebilirsiniz. 

redis.io 

MS OpenTech – Redis 

StackExchange.Redis 

Redis Desktop 

 

Comments (4) -

 • SerializerHelper isimli bir sınıf olması gerekmiyor mu ? kodu derleyemedim bu yüzden ?
  • Merhaba,
   SerializerHelper.cs sınıfı klasik olarak serialzie işlemlerini yaptığınız herhangi bir kütüphane (newtonsoft yada JavascriptSerializer) implementasyonu içeren sınıf.
   Örnek olarak şuradan inceleyebilirsin
   msdn.microsoft.com/.../...erializer(v=vs.110).aspx
 • Merhaba,

  Paylaştınız örnek in-memory mi yoksa DistributedCache kullanımı mı ?

  Syg.
  • merhaba, DistributedCache

Add comment