Sharepoint Rest Get User By

Get All Users List  http://your-site-name/_vti_bin/ListData.svc/UserInformationList   Get A User By Account or Any Other Property http://your-site-name/_vti_bin/ListData.svc/UserInformationList?$filter=Account eq ‘contoso\administ... [Dah fazla]

Sharepoint Hide Ribbon

To hide the ribbon nav bar from your html you can get use of these two ways; First way add the below css class to your css file #s4-ribbonrow { display: none; }   Second way use javascript to hide it <script type="text/javascr... [Dah fazla]

C# Ref ve Out Kullanımı

Object-Oriented programramming ile birlikte günümüz PC'lerinin de geçmişe göre bir hayli performanslı olması biz developer'ları git gide programlama dili & RAM ilişkisinden uzaklaştırıyor. Çok iyi hatırlıyorum &u... [Dah fazla]

C# Destructor Nedir ?

Destructor kısaca constructor'ın tam tersidir.Constructor için bir nesnenin instance'ı alınırken Ram'de ki Heap bölümünde yer ayırmadan önce çağrılan metod diyebiliriz. Destructor tam bu nesne ram'den silinmeden &oum... [Dah fazla]

sealed class nedir

Kalıtım nesneye dayalı programlamada ki en büyük etkendir. Projede tanımladığımız bir class başka bir class veya interface'den ihtiyaca göre inheret olabilir ve böylelikle bir nevi oop'nin faydalarından yararlanmış oluruz. Ancak b... [Dah fazla]

Smart Home Project

Summary Smart Home project provides users to control the electronic devices via it’s desktop application and mobile application. User can create scenarios which are “Arrive” and “Leave” scenarios and they can create fea... [Dah fazla]