Caner Tosuner

Leave your code better than you found it

Windows Phone 8.1 XAML Controls

Control

Desc

AppBar Bottom

Displays an AppBar at the bottom of the window

AutoSuggestBox

Text input with suggestions

Border

Visual border

Button

Clickable button

Canvas

Absolute positioning layout container

CaptureElement

Captures input from a camera device

CheckBox

Checkbox

ComboBox

Combobox

CommandBar
See AppBar

Handles the placement of AppBarButton elements

ContentControl

A control that has a single element of content

ContentDialog

WP8.1 'MessageBox'
See MessageDialog for Win8.1

ContentPresenter

Acts as a place-holder in a control template for the control's content

DatePicker

Date selection

DatePickerFlyout

Displays a full-screen date picker

Ellipse

Shape

FlipView

Displays a collection of items, one at a time

Flyout

Displays a non-modal window

Grid

Used to layout other controls (children) in a row/column matrix

GridView

Displays a horizontal grid of items

Hub

Displays data in horizontal sections

Hyperlink

Displays a hyperlink inside TextBlock and RichTextBlock elements

HyperlinkButton

Displays a hyperlink

Image

Displays an image

ItemsControl

A control that displays a collection of elements

ItemsPresenter

Acts as a place-holder in a control template for a list of items

Line

Shape

ListBox

Displays a list of items

ListPickerFlyout

Displays a full-screen flyout list of items

ListView

Displays a collection of items in a list that scrolls vertically

MapControl

Displays a map

MediaElement

Plays audio and video

MenuFlyout

Displays a flyout menu

Path

Shape

PasswordBox

Displays a password entry text box

PickerFlyout

Creates a custom flyout

Pivot

Manages a horizontally scrolled collection of page-like pivot items

Polygon

Shape

Polyline

Shape

Popup

Defines a custom container for other XAML elements

ProgressBar

Displays a progress bar

ProgressRing

Displays a progress ring

RadioButton

Allows the selection of a single item in a group

Rectangle

Shape

RepeatButton

A button that raises a Click event repeatedly until released

RichEditBox

Text box with rich formatting

RichTextBlock

Same as TextBlock but with rich formatting

ScrollBar

Scrollbar with thumb

ScrollViewer

Presents content in a view that may be panned and zoomed

SemanticZoom

Allows the user to zoom between two views of a collection of items

Slider

Allows the user to quickly specify a value by moving a thumb control

StackPanel

Container that layouts out other elements in a horizontal or vertical fashion

TextBlock

Displays text (non-editable)

TextBox

Allows the user to edit text

TimePicker

Time selection

TimePickerFlyout

Displays a full-screen time picker

ToggleButton

A button which can represent two states

ToggleSwitch

Displays an "on/off" switch representing a boolean value

Tooltip

Displays context help for an element

UserControl

Allows the creation of custom controls

VariableSizedWrapGrid

Display items in multiple rows and columns. See also WrapGrid

Viewbox

Container that scales content to a specific size

WebView

Displays a browser

WrapGrid

Display items in rows and columns. See also VariableSizedWrapGrid

 

 

 

 

Smart Home Project

Summary

Smart Home project provides users to control the electronic devices via it’s desktop application and mobile application. User can create scenarios which are “Arrive” and “Leave” scenarios and they can create feature events about sensors or electronic devices which are time-based and the system perform these events according to the different device types. All the actions process on the system are logged in the database and reports to the user.

 

 

Desktop Application

There is a laptop which is connected to the arduino and it receives and sends data from cloud system to arduino board or arduino board to cloud system. Users can access the in time data that comes from arduino board and it is displayed on a page which works on desktop application. They can create “Arrive” and “Leave” scenarios or they can create feature events using that application.

 

 

Cloud

 In the cloud side all data and necessary files are stored on azure cloud services. All the tables in the database have been developed by using MS-SQL, and using Entity Framework technology insertion, deletion and update operations performed. There is a virtual machine runs on azure and it communicates with mobile application and desktop application the process the commands.

 

 

 

 

Mobile Application

 There is an application which works on Windows Phone operating system. Users who has Windows Phone device can install the application and login. After processing some security functions they can easily display the device status and values of the sensors that are in smart home system.

 

Use Case Diagram

 

JQuery Mobile Google Analytics kodu ekleme

JQuery Mobile website geliştirip içerisine Google Analytics script'i eklemek istediğinizde tek yapmanız gereken http://www.google.com/analytics/ adresine giderek uygulamanızı oluşturmanız ve Google'ın size verdiği ID'yi alarak aşağıdaki script'te ilgili yere yazmanız.

 

<scripttype="text/javascript">

 

var _gaq = _gaq || [];

 

_gaq.push(['_setAccount', 'Google-App-ID']);

 

_gaq.push(['_trackPageview']);

 

(function () {

var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

})();

 

</script>

 

Üstte bulunan bu script'i <head> </headtagleri arasına yazıp Google'ın sitenizle ilgili verileri tutmasını sağlayabilirsiniz.

 

MSP ler kitap yazdı !

Windows Phone 8 İçin Uygulama Geliştirme Rehberi

 

Microsoft Student Partners Türkiye ekibinin yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı Windows Phone 8 kitabı Ocak 2014′de yayınlandı. Hızlı değişim ve gelişim gösteren teknoloji ile aynı anda öğrenmenin çok zor olduğu bu dönemde MSP Türkiye ekibi ülkemizde Windows Phone programlama öğrenme hızını biraz daha arttırabilmek amacıyla kolları sıvadı.

 

Windows Phone 8 için Uygulama Geliştirme Rehberi, MSP liderleri ve MSP’ler tarafından planlandı ve yürütüldü. Liderler bu projede yer almak isteyen MSP’leri belirledi. Gönüllü olan öğrenciler ile kitapta yer alacak üniteleri belirledikten sonra konular kişilere dağıtıldı ve bireysel çalışma aşamasına geçildi. Microsoft Virtual Academy, Channel9 gibi online eğitim sitelerinden kendi konuları ile ilgili teknik bilgiler toplayan MSP’ler bu bilgileri kendi tecrübeleri ile birleştirerek yazıya döktüler. Bu projeyi bir an önce sonuçlandırabilmek için düzenli aralıklarla toplanıp projenin durumu gözden geçirildi. Disiplini elden bırakmayan MSP Türkiye ekibi bu verimli çalışmasının meyvesini bu ay aldı ve rehber D&R ve İdefix gibi marketlerde yerini aldı.

Windows Phone 8 Uygulama Geliştirme Rehberi, Windows Phone 8 uygulaması geliştirmek isteyen birinin başka bir şeye ihtiyacı olmadan bu kitabı takip ederek kısa sürede Windows Phone 8 programlamayı öğrenmesini mümkün kılıyor. Tamamen Türkçe içeriğe sahip bu kitap, Windows Phone sayfa tasarımı, harita kullanımı, uygulamanızın Windows Azure ile entegrasyonu gibi konularda bilgiler içeren 23 bölümden oluşuyor. Windows Phone 8 Uygulama Geliştirme Rehberi’ne ulaşmak isterseniz PusulaD&R ve Idefix linklerine tıklamanız yeterli! 

 

TextBox InputScope only Letters

 

    private void TextBox_KeyDown(object sender, System.Windows.Input.KeyEventArgs e)
    {
      if (e.Key >= Key.A && e.Key <= Key.Z)
      {
        e.Handled = false;
      }
      else if (e.Key == Key.Space)
        e.Handled = false;
      else
        e.Handled = true;
    }

ExpanderView without left side Line

Expander Style        

<Style x:Key="ExpanderViewStyle" TargetType="toolkit:ExpanderView">
      <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Stretch"/>
      <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Stretch"/>
      <Setter Property="ItemsPanel">
        <Setter.Value>
          <ItemsPanelTemplate>
            <StackPanel/>
          </ItemsPanelTemplate>
        </Setter.Value>
      </Setter>
      <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
          <ControlTemplate TargetType="toolkit:ExpanderView">
            <Grid>
              <Grid.Resources>
                <QuadraticEase x:Key="QuadraticEaseOut" EasingMode="EaseOut"/>
                <QuadraticEase x:Key="QuadraticEaseInOut" EasingMode="EaseInOut"/>
              </Grid.Resources>
              <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="41"/>
                <ColumnDefinition Width="*"/>
              </Grid.ColumnDefinitions>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
              </Grid.RowDefinitions>
              <VisualStateManager.VisualStateGroups>
                <VisualStateGroup x:Name="ExpansionStates">
                  <VisualStateGroup.Transitions>
                    <VisualTransition From="Collapsed" GeneratedDuration="0:0:0.15" To="Expanded">
                      <Storyboard>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="0"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame x:Name="CollapsedToExpandedKeyFrame" EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="1"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                        <DoubleAnimation Duration="0" To="1.0" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                      </Storyboard>
                    </VisualTransition>
                    <VisualTransition From="Expanded" GeneratedDuration="0:0:0.15" To="Collapsed">
                      <Storyboard>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame x:Name="ExpandedToCollapsedKeyFrame" EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="1"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="0"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="1.0"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="0.0"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                        <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(CompositeTransform.TranslateY)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas">
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.00" Value="0.0"/>
                          <EasingDoubleKeyFrame EasingFunction="{StaticResource QuadraticEaseInOut}" KeyTime="0:0:0.15" Value="-35"/>
                        </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                      </Storyboard>
                    </VisualTransition>
                  </VisualStateGroup.Transitions>
                  <VisualState x:Name="Collapsed">
                    <Storyboard>
                      <DoubleAnimation Duration="0" To="0" Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                      <DoubleAnimation Duration="0" To="0.0" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                    </Storyboard>
                  </VisualState>
                  <VisualState x:Name="Expanded">
                    <Storyboard>
                      <DoubleAnimation Duration="0" Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                      <DoubleAnimation Duration="0" To="1.0" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="ItemsCanvas"/>
                    </Storyboard>
                  </VisualState>
                </VisualStateGroup>
                <VisualStateGroup x:Name="ExpandabilityStates">
                  <VisualState x:Name="Expandable"/>
                  <VisualState x:Name="NonExpandable">
                    <Storyboard>
                      <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Visibility)" Storyboard.TargetName="ExpandableContent">
                        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:0.0" Value="Collapsed"/>
                      </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                      <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Visibility)" Storyboard.TargetName="Line">
                        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:0.0" Value="Collapsed"/>
                      </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                      <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Visibility)" Storyboard.TargetName="NonExpandableContent">
                        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:0.0" Value="Visible"/>
                      </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                    </Storyboard>
                  </VisualState>
                </VisualStateGroup>
              </VisualStateManager.VisualStateGroups>
              <ListBoxItem x:Name="ExpandableContent" Grid.ColumnSpan="2" Grid.Column="0" toolkit:TiltEffect.IsTiltEnabled="True" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2">
                <Grid>
                  <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="41"/>
                    <ColumnDefinition Width="*"/>
                  </Grid.ColumnDefinitions>
                  <Grid.RowDefinitions>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                  </Grid.RowDefinitions>
                  <ContentControl x:Name="Header" Grid.ColumnSpan="2" ContentTemplate="{TemplateBinding HeaderTemplate}" Content="{TemplateBinding Header}" Grid.Column="0" HorizontalAlignment="Stretch" HorizontalContentAlignment="Stretch" Grid.Row="0"/>
                  <ContentControl x:Name="Expander" ContentTemplate="{TemplateBinding ExpanderTemplate}" Content="{TemplateBinding Expander}" Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Stretch" HorizontalContentAlignment="Stretch" Margin="11,0,0,0" Grid.Row="1"/>
                  <Grid x:Name="ExpanderPanel" Background="Transparent" Grid.ColumnSpan="2" Grid.Column="0" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2"/>
                </Grid>
              </ListBoxItem>
              <ContentControl x:Name="NonExpandableContent" Grid.ColumnSpan="2" ContentTemplate="{TemplateBinding NonExpandableHeaderTemplate}" Content="{TemplateBinding NonExpandableHeader}" Grid.Column="0" HorizontalAlignment="Stretch" HorizontalContentAlignment="Stretch" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" Visibility="Collapsed"/>
              <Canvas x:Name="ItemsCanvas" Grid.Column="1" Margin="11,0,0,0" Opacity="0.0" Grid.Row="2">
                <Canvas.RenderTransform>
                  <CompositeTransform TranslateY="0.0"/>
                </Canvas.RenderTransform>
                <ItemsPresenter x:Name="Presenter"/>
              </Canvas>
            </Grid>
          </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
      </Setter>
    </Style>

 

Use style in control

<toolkit:ExpanderView x:Name="ExpanderToday" Style="{StaticResource ExpanderViewStyle}">

 

Windows Phone PasswordBox with numeric Input Scope

First, define below variables at class level

string_enteredPasscode="";
string_passwordChar="*";

 

Second, trigger TextBox KeyUp event that you use in xaml,

 privatevoidTextBox_KeyUp(objectsender, System.Windows.Input.KeyEventArgse)
    {
      if (tbCvv.Text.Length==3) return;
      _enteredPasscode=GetNewPasscode(_enteredPasscode, e);
      tbCvv.Text=Regex.Replace(_enteredPasscode, @".", _passwordChar);
 
      tbCvv.SelectionStart=tbCvv.Text.Length;
    }
 
    privatestringGetNewPasscode(stringoldPasscode, KeyEventArgskeyEventArgs)
    {
      stringnewPasscode=string.Empty;
      switch (keyEventArgs.Key)
      {
        caseKey.D0:
        caseKey.D1:
        caseKey.D2:
        caseKey.D3:
        caseKey.D4:
        caseKey.D5:
        caseKey.D6:
        caseKey.D7:
        caseKey.D8:
        caseKey.D9:
          newPasscode=oldPasscode+ (keyEventArgs.PlatformKeyCode-48);
          break;
        caseKey.Back:
          if (oldPasscode.Length>0)
            newPasscode=oldPasscode.Substring(0, oldPasscode.Length-1);
          break;
        default:
          //others
          newPasscode=oldPasscode;
          break;
      }
      returnnewPasscode;
    }

Windows Phone Add Page Transition to App.xaml

In App.xaml

<Application.Resources>
    <Style x:Key="TransitionStyle" TargetType="phone:PhoneApplicationPage">
      <Setter Property="toolkit:TransitionService.NavigationInTransition">
        <Setter.Value>
          <toolkit:NavigationInTransition>
            <toolkit:NavigationInTransition.Backward>
              <toolkit:SlideTransition Mode="SlideDownFadeIn"/>
            </toolkit:NavigationInTransition.Backward>
            <toolkit:NavigationInTransition.Forward>
              <toolkit:SlideTransition Mode="SlideRightFadeIn"/>
            </toolkit:NavigationInTransition.Forward>
          </toolkit:NavigationInTransition>
        </Setter.Value>
      </Setter>
      <Setter Property="toolkit:TransitionService.NavigationOutTransition">
        <Setter.Value>
          <toolkit:NavigationOutTransition>
            <toolkit:NavigationOutTransition.Backward>
              <toolkit:SlideTransition Mode="SlideLeftFadeOut"/>
            </toolkit:NavigationOutTransition.Backward>
            <toolkit:NavigationOutTransition.Forward>
              <toolkit:SlideTransition Mode="SlideUpFadeOut"/>
            </toolkit:NavigationOutTransition.Forward>
          </toolkit:NavigationOutTransition>
        </Setter.Value>
      </Setter>
    </Style>
</Application.Resources>

 In MainPage.xaml

<phone:PhoneApplicationPage
  Style="{StaticResource TransitionStyle}"
  x:Class="AcikOgretimDersleri.Views.Sample"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

 

 

Google AdMob, Windows Phone 8’e geldi !!

Google bir duyuru ile AdMob’u Windows Phone 8’e de taşıdığını açıkladı.

            Windows Phone'un çıkışından buyana Google'ın WP ekosistemine ne derece uzak ve isteksiz baktığı bilinen bir şeydi. Öyle ki neredeyse hiçbir servisi için Windows Phone uygulaması geliştirmeyeceğini açıklasada sonrasında başta Youtube olmak üzre bazı ürünleri hakkında geliştirmelerde bulunmuştu. Son günlerde yayınladığı bir haberle nerdeyse bütün platformlarda bulunan Google'ın reklam servisi Admob'un WinPhone ekosistemine de resmi olarak geldiğini duyurdu. Böylelikle WinPhone geliştiriciler için reklamlardan para kazanma şansı gelmiş oldu.

AdMob’un Windows sürümünün henüz beta aşamasında olduğu için Android ile iOS sürümlerindeki özelliklerin tamamını içermediğinin de altını çizmekte fayda var.

Windows Phone 8 için AdMob SDK’sını buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 

Windows Phone, Windows 8 Converter Kullanımı

Windwos Phone yada Windows 8 app. dev.’da ItemSource ile uğraşıyorsanız emin olun muhakkak uygulamanın bir yerinde Converter’a ihtiyacınız olmuştur yada olacaktır. Peki nedir Converter, Ne işe yarar, Nasıl kullanılır ?

Converter kısaca ; ItemSource olarak verilen Data’ya Binding işleminden önce müdahale etmektir şeklinde tanımlayabiliriz.

Örneğin bir sayfa var ve o sayfada WebService’den gelen bir liste var elimizde ve içerisinde Product objesi ve objeninde ProductName ProductID ve Quantity bilgileri var diyelim. Servisten gelen bu response’u alıp bir WinPhone uygulamasında Binding ile ekrana taşımak istiyoruz. Binding le uğraşan arkadaşlar biliyorlardır buraya kadar hiçbir sorun yok direk olarak Listbox yada başka bir kontrole ItemSource verip gerekli Binding’ leri verdikten sonra ekranda kolayca göreceğizdir.

Peki ya müşteriden şöyle bir istek gelirse ; “Ben Qantity bilgisi sıfır gelen ürünlerin adet satırında sıfır değilde Not Available yazsın istiyorum” derse ne yapacağız ? Gereksiz yere Database'de ilgili tabloda alan açıp o bilgiyide orada saklayacak halimiz yok. İşte Converter bu ve benzeri durumlarda devreye giriyor ve işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi yukarıda bahsettiğimiz case'i aşağıda olduğu gibi bir adet ConverterSample adında WinPhone projesi oluşturarak inceleyelim.

 Öncelikle aşağıda olduğu gibi Producta adında bir class tanımlıyoruz.

public class Product
{
public int ProductID { get; set; }
public string ProductName { get; set; }
public int Quantity { get; set; }
}

 Sornasında geriye List<Product> dönen GetAllProducts() adında metod yazıyoruz ve örnek ürünleri store ediyoruz.

public List<Product> GetAllProducts()
{
List<Product> _allProducts = new List<Product>();
_allProducts.Add(newProduct()
{
ProductID = 111,
ProductName = "Product 111",
Quantity = 124
});
_allProducts.Add(newProduct()
{
ProductID = 112,
ProductName = "Product 112",
Quantity = 75
});
_allProducts.Add(newProduct()
{
ProductID = 113,
ProductName = "Product 113",
Quantity = 47
});
_allProducts.Add(newProduct()
{
ProductID = 114,
ProductName = "Product 114",
Quantity = 32
});
_allProducts.Add(newProduct()
{
ProductID = 115,
ProductName = "Product 115",
Quantity = 0
});
_allProducts.Add(newProduct()
{
ProductID = 116,
ProductName = "Product 116",
Quantity = 4
});
return _allProducts;
}

Code behind da en son olarak Constructor içerisinde üstte yazdığımız metoddan dönen List’i alıp Xaml tarafta oluşturacağımız ListBox’a ItemSource olarak vereceğiz.

// Constructor
public MainPage()
{
InitializeComponent();
lb_products.ItemsSource = GetAllProducts();
}

Xaml tarafında ise Grid içerisinde Row, ve  ListBox’ı oluşturup gerekli Bind işlemlerini yapıp projemizi çalıştırıyoruz ve aşağıdaki gibi bir görüntü alıyoruz.

    

<!--LayoutRoot is the root grid where all page content is placed-->
  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent">
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto"/>
      <RowDefinition Height="*"/>
    </Grid.RowDefinitions>
 
    <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28">
      <TextBlock Text="Converter Expample" Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}" Margin="12,0"/>
      <TextBlock Text="Product List" Margin="9,-7,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/>
    </StackPanel>
 
    <!--ContentPanel - place additional content here-->
    <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="50"/>
        <RowDefinition Height="*"/>
      </Grid.RowDefinitions>
      <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="50"/>
        <ColumnDefinition Width="250"/>
        <ColumnDefinition Width="*"/>
      </Grid.ColumnDefinitions>
      <TextBlock
        Grid.Row="0"
        Grid.Column="0"
        Text="ID"
        FontWeight="Bold"/>
      <TextBlock
        Grid.Row="0"
        Grid.Column="1"
        Text="ProductName"
        FontWeight="Bold"/>
      <TextBlock
        Grid.Row="0"
        Grid.Column="2"
        Text="Quantity"
        FontWeight="Bold"/>
      <ListBox
        x:Name="lb_products"
        Margin="0,60,0,0"
        Width="480">
        <ListBox.ItemTemplate>
          <DataTemplate>
            <Grid>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="50"/>
              </Grid.RowDefinitions>
              <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="50"/>
                <ColumnDefinition Width="250"/>
                <ColumnDefinition Width="*"/>
              </Grid.ColumnDefinitions>
              <TextBlock
                Grid.Row="0"
                Grid.Column="0"
                FontWeight="Bold"
                Text="{Binding ProductID}"/>
              <TextBlock
                Grid.Row="0"
                Grid.Column="1"
                FontWeight="Bold"
                Text="{Binding ProductName}"/>
              <TextBlock
                Grid.Row="0"
                Grid.Column="2"
                FontWeight="Bold"
                Text="{Binding Quantity}"/>
            </Grid>
          </DataTemplate>
        </ListBox.ItemTemplate>
      </ListBox>
    </Grid>
  </Grid>
</phone:PhoneApplicationPage>

 

Yujkarıda olduğu gibi listbox'ımıza Itemsource olarak ürünlerimizi verdik ve Quantity bölümündeki bilgileri uygulamamızda gösterdik. ID'si 115 olan ürünün Quantity değeride "0" olarak geldi. Buraya kadar herşey güzel ancak müşteri bizden Quantity bölümünde sıfır olan ürünler için Not Available yazılmasını söyledi ama biz ekrana Service’den gelen datayı yazdırdık.

Converter için ilk olarak Projemize bir adet QuantityConverter adında class ekliyoruz ve class’ımıza IvalueConverter interface’ini uyarlıyoruz ve IvalueConverter Convert ve ConvertBack adında sahip olduğu 2 adet metodu class’ımıza ekleniyor.Biz şimdilik Convert metodunu kullanacağız. ConvertBack’in ne işe yaradığını ilerki yazılarda bahsedeceğiz. Convert metodunun içerisini aşağıda olduğu gibi değiştiriyoruz.

public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
{
return (int)value == 0 ? "Not Available" : value.ToString();
}
public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
{
throw new NotImplementedException();
}

Şimdi sırada yazmış olduğumuz Converter’ı Binding işlemine entegre etmek. Bunun için xaml tarafına yazmış olduğumuz Converter’ı tanıtmalıyız. İlk olarak xmlns:Converter="clr-namespace:ConverterSample" Converter adını verdiğimiz namespace’i eklemek ve en dıştaki Grid’in üstüne aşağıda olduğu gibi Converter’ı Resource olarak yazmak.

   

 <phone:PhoneApplicationPage.Resources>
    <ResourceDictionary>
      <Converter:QuantityConverter x:Key="QuantityConverter"/>
    </ResourceDictionary>
  </phone:PhoneApplicationPage.Resources>

 

Son işlem olarak Quantity bilgisini Bind ettiğimiz yere QuantityConverter’ı yazmak,

<TextBlock
Grid.Row="0"
Grid.Column="2"
FontWeight="Bold"
      Text="{Binding Quantity,Converter={StaticResource QuantityConverter}}"/>