ChatGPT

ChatGPT: Konuşabilen Yapay Zeka

Günümüzde yapay zeka, giderek karmaşık ve çeşitli görevleri üstleniyor. Bu alandaki son gelişmelerden biri, metin tabanlı sohbet yapabilen yapay zeka modelleridir. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, bu alandaki önemli bir adımdır.

Giriş

ChatGPT, GPT-3 modelinin bir türevidir ve metin tabanlı sohbetlerde insan benzeri cevaplar üretebilen bir yapay zeka modelidir. GPT-3, "Generative Pre-trained Transformer"ın kısaltmasıdır ve büyük miktarda çeşitli metin verileri üzerinde eğitilmiş bir dil modelini ifade eder. ChatGPT ise GPT-3'ün metin tabanlı sohbetlere özel olarak ayarlanmış bir versiyonudur.

Nasıl Çalışır?

ChatGPT, kullanıcıdan gelen metin tabanlı girişlere cevap verme yeteneğine sahiptir. Bu model, bir konuşma içindeki metni anlama ve bu bağlamda mantıklı cevaplar üretme yeteneğiyle dikkat çeker. Örneğin, bir kullanıcı soru sorduğunda, ChatGPT, bu sorunun bağlamını anlayarak mantıklı bir cevap üretebilir.

Uygulama Alanları

1. Müşteri Hizmetleri

ChatGPT, müşteri hizmetleri uygulamalarında insan benzeri bir etkileşim sağlamak için kullanılabilir. Kullanıcıların sorularına hızlı ve etkili cevaplar verme yeteneğiyle, müşteri memnuniyetini artırabilir.

2. Eğitim

Eğitim alanında, öğrencilere özel sorular sorarak konseptleri daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, öğrencilere öğrenme materyalleriyle etkileşimli bir şekilde yardımcı olabilir.

3. Yazılım Geliştirme

ChatGPT, yazılım geliştiricilere kod soruları sormak veya kod parçacıklarıyla ilgili sorunları çözmek için kullanılabilir. Bu, geliştiricilerin daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olabilir.

OpenAI API Entegrasyonu

ChatGPT'nin OpenAI API entegrasyonu, geliştiricilere bu güçlü modeli kendi uygulamalarına entegre etme imkanı sunar. Bu sayede, özelleştirilmiş sohbet tabanlı uygulamalar oluşturmak daha kolay hale gelir.

.NET Core kullanarak bir ChatGPT örnek uygulaması oluşturabiliriz. Ancak, gerçek zamanlı bir sohbet uygulaması yapmak oldukça kapsamlı bir konu olduğu için, basit bir örnek üzerinden gideceğiz. Bu örnekte, bir .NET Core Web API projesi oluşturacak ve OpenAI'nin ChatGPT API'sini kullanarak metin tabanlı bir sohbet gerçekleştireceğiz.

Öncelikle, projemizi oluşturalım:

1- .NET CLI kullanarak bir Web API projesi oluşturun:

Komut satırında aşağıdaki komutu kullanarak bir .NET Core Web API projesi oluşturun:

dotnet new webapi -n ChatGptExample

2- Proje Klasörüne Girin:

cd ChatGptExample

3- Gerekli NuGet Paketlerini Ekleyin:

OpenAI'nin .NET için GPT-3 API'sini kullanmak için OpenAI NuGet paketini yükleyin:

dotnet add package OpenAI

4- Controller ve Servis Ekleyin:

Controllers klasöründe ChatController.cs adında bir dosya oluşturun ve aşağıdaki gibi içeriğini doldurun:

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using OpenAI;

[ApiController]
[Route("[controller]")]
public class ChatController : ControllerBase
{
  private readonly OpenAIAPI openAIAPI;

  public ChatController(OpenAIAPI openAIAPI)
  {
    this.openAIAPI = openAIAPI;
  }

  [HttpPost]
  public async Task<IActionResult> Post([FromBody] ChatRequest request)
  {
    var message = request.Message;
    var response = await openAIAPI.Complete.ChatCompletion.Create(
      model: "gpt-3.5-turbo",
      messages: new[] { new OpenAI.ChatCompletionMessage { Role = "system", Content = "You are a helpful assistant." }, new OpenAI.ChatCompletionMessage { Role = "user", Content = message } }
    );

    var reply = response.Choices[0].Message.Content;

    return Ok(new { reply });
  }
}

public class ChatRequest
{
  public string Message { get; set; }
}

5- OpenAI API Anahtarı Ekleyin:

Startup.cs dosyasında ConfigureServices metodunda OpenAI API anahtarınızı ekleyin:

Not: Gerçek bir projede, API anahtarınızı güvenli bir şekilde yönetmek için uygulamanızın konfigürasyonunu kullanmalısınız.

6- Uygulamayı Çalıştırın:

Projeyi çalıştırmak için terminal veya komut istemcisinde aşağıdaki komutu kullanın:

dotnet run

Uygulama başladıktan sonra, https://localhost:5001 adresine giderek API'yi test edebilirsiniz.

7- Test İsteği Gönderin:

Bir API test aracı veya curl kullanarak aşağıdaki gibi bir POST isteği gönderin:

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"message": "Hello, how are you?"}' https://localhost:5001/chat

veya Postman gibi bir araç kullanarak isteği gönderebilirsiniz.

Bu basit örnek, OpenAI'nin GPT-3 API'sini kullanarak bir metin tabanlı sohbet gerçekleştirmek için .NET Core Web API kullanımını göstermektedir. Gerçek zamanlı sohbet uygulamaları için daha karmaşık bir yapı gerekli olacaktır. Bu örnek, OpenAI API'sini nasıl kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

 

Not: Bu blog yazısı tamamen chat.openai.com tarafından yazılmıştır.

 

Add comment