Isolated Storage Kullanımı

Windows Phone' uygulama içerisinde veri saklamak için kullanabileceğimiz çeşitli yapılar vardır. Bunlardan birtanesi IsolatedStorage'dır. IsolatedStorage kullanarak uygulamanın kullanıcı tarafından değiştirilmiş ayarlarını, yada uygulamada UserName Password gibi bilgiler gerekli ise bu bilgileri uygulama her açıldığında sürekli kullanıcıya sormak yerine ilk seferde kullanıcıdan bu bilgileri alıp IsolatedStorage içerisine kolayca kaydedebiliriz.

IsolatedStorage Veri Yazma

private void DosyayaYaz(string text)
{
IsolatedStorageFile storage= IsolatedStorageFile .GetUserStoreForApplication();
IsolatedStorageFileStream fs =storage.CreateFile("data.txt");
StreamWritersw =newStreamWriter(fs);
sw.Write(text); //Metoda gelen text değişkeni içerisindeki değer IsolatedStorage ile data.txt dosyası içerisine kaydedilir
sw.Close();
}

 

IsolatedStorage Veri Okuma

private string DosyadanOku()
{
IsolatedStorageFilestorage= IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();
if (storage.FileExists("data.txt"))  //daha öncesinde oluşturduğumuz data.txt adlı dosya varmı diyee kontrol ediyoruz
{
IsolatedStorageFileStream fs = storage.OpenFile("data.txt", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read);
StreamReader sr=new StreamReader(fs);
string kayitliVeri = sr.ReadToEnd();
sr.Close();
}
else
{
return String.Empty; //eğer o isimde bir dosya yok ise boş değer döndürüyoruz
}
return kayitliVeri ;
}

IsolatedStorage Veri Silme

private void DosyaSil()
{
IsolatedStorageFile storage= IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();
if(storage.FileExists("data.txt"))
     storage.DeleteFile("data.txt");
else
   return ;
}

>> catch {Foot in Mouth} 'e düşmemeniz dileğiyle.. Smile <<

 

Add comment