Asmx ve WCF Arasındaki Farklar

  • Asmx SOAP ve Http kullanarak mesajlaşabilirken, WCF default olarak Http olmasıyla birlitke TCP/IP, MSMQ, NamedPipes etc. gibi yapıları da kullanabilmekte.

 

  • Asmx servisler sadece IIS üzerinde Host edilebilirken, WCF IIS, WAS (Windows Process Activation Services), Console Application, Windows NT Services üzerinde host edilebilmektedir.

 

  • Asmx’de güvenlik sınırlıdır. Kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemleri IIS,  Asp.Net ve TCP Protokolü kullanılarak yapılır ve kesin bir güvenlik tutarlılığı yoktur. WCF her bir protokol için ayrı bir güvenlik hizmeti sağlar ve bu yönden daha tutarlı bir güvenlik alt yapısına sahiptir.

 

  • Asmx’de class’a [WebService] tag’i eklenmeliyken, WCF’de class’a [ServiceContract] tag’i eklenmelidir

 

  • Asmx serilization işlemi için XmlSerializer kullanırken WCF XmlSerializer’den daha performanslı olan DataContractSerializer’ı kullanır.

 

Add comment